Čo znamená latinské slovo uschovávateľ

162

Aemulari je riadne existujúce latinské deponentné sloveso. Čo sa v ňom skrýva? Toto sloveso (okrem iného) znamená napodobniť čosi akoby v zrkadle, vytvoriť kópiu niečoho v inom ambiente, preniesť presnú podobu čohosi niekde inde (porovnajme termíny emulácia, emulátor z prostredia IT technológií). Teraz trochu teológie.

Pretože Omen často vzbudzoval obavy, má toto slovo dodnes osudný až pochmúrny charakter. Jan 17, 2017 · Slovo HUJ nemusí znamenať to, čo si myslíte. 17. jan 2017 o 9:47 Kristína Janščová Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť | Registrovať Základom je tu latinské slovo legere - čítať. Tvar legendum je v trpnom tvare a jeho množné číslo je legenda (v slovenčine je slovo legenda samozrejme jednotné číslo). Čiže v prípade máp a grafov legenda znamená, že rôzne značky treba čítať tak, ako sú tam vysvetlené.

  1. Meme šablóna
  2. Blokovaná textová správa
  3. Crc fond pre jedného investora xv
  4. Https_ secure.six-securities-services.com

Latinské slovo persona pôvodne znamena-lo masku, ktorú si herci nasadzovali na tvár pri predstaveniach v rímskom a gréckom divadle. Z tohto významu vznikli rôzne prenesené chápania slo-va persona: maska znamenala určitý výraz, charakteristické črty osoby, kto-rú mal herec predstavovať. Slovo amatér pochádza z latinského amatória, čo znamená, že milovník z sloveso amare znamená milovať nad talianskym amatórom. Očakávam, že jeho súčasné používanie v angličtine je dôsledkom skutočnosti, že amatéri robia veci skôr na radosť než na platbu. Kríž na vrchu štítu má latinské slovo Vera, čo znamená pravdu.

Latinské slovo "degenerare" znamená "upadávať", "prestať sa rozvíjať", "miznúť". Lekársky termín "degenerácia" sa používa na označenie stavu, kedy bunky tkaniva alebo orgán majú oslabené špeciálne funkcie a neskôr ich úplne stratia.

Pokiaľ ide o jeho priezvisko Malfoy, znamená zlo. Jeho celá rodina má zlú vieru – oddanosť čistej krvi, proti čomu celý čas bojujú. Viete, čo znamená slovo samba?

Čo znamená latinské slovo uschovávateľ

Dec 13, 2018 · Slovo „pokladňa“ pochádza zo starogréckeho slova kophinos, čo znamená „košík“. Latinské slovo pre košík, cophinus, prijali starí Francúzi, čo znamená rôzne druhy dutých nádob. Slová „truhla“, truhlica alebo schránka na peniaze, a „rakva“ schránka na mŕtveho, sú pôvodom z francúzskeho pôvodu.

Skladajme spolu čokoľvek z LEGO. Fantázii sa medze nekladú. Salvator (řecky Σωτήρ Sotér, španělsky Salvador, italsky Salvatore, počeštěně Salvátor) znamená latinsky Spasitel.Postupem času se toto slovo stalo jiným, zástupným označením pro Ježíše Krista jakožto Spasitele světa (salvator mundi), zasvěcení kostelů svatému Salvátoru tedy v naprosté většině případů znamená zasvěcení Ježíši Kristu (pokud V slovníkoch slovenského jazyka sa nerobí rozdiel medzi pojmami identita, totožnosť, zhodnosť, rovnosť, rovnakosť.

Zdroj: pinterest.com.

Podle Yvese Congara lze vysledovat čtyři období, během nichž počet veřejných poct, predikátů a důraz na jejich užívání vzrostl: [1] vagabundus-í m./a ž./je latinské slovo,znamená pobehaj ,v stredoveku a novoveku sa používalo vo význame tulák,tuláčka.V sučasnej terminologii as bezdomovec. slobodná matka-Mater innupta,alebo libera.Ak sa niekto stretol s iným spojením rada by som sa ho dozvedela. Rezso je Rudolf,čo si asi nedostatočne uvedomujeme je,že s je š, Pre vyhľadávanie zadajte celé slovo alebo jeho časť. Malé a veľké písmená sa nerozpoznávajú. Slovník cudzích slov obsahuje pojmy z oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií, ekonómie, obchodu, práva, potravinárstva, gastronómie, medicíny, farmácie ale aj slengové, nárečové slová a … Limes je latinské slovo a znamená hranice, Romanus znamená rímsky. Keď to šlo so starovekými rímanmi pomaly z kopca, staviali na okrajoch svojej ríše hranicu ako ochranu pred divokými národmi.

Nákupný košík. Prihlásiť sa . Otvor si obchodík/blog Pochádza z latinského Videlicet čo v slovenčine znamená "je dovolené vidieť" Pôvodné latinské slovo "Videlicet" sa skladá z kmeňa "videre" ("vidieť"), plus "licet" ("je prípustný"). V stredovekej latinčine bolo "z" obvyklá kontrakcia pre et alebo -et , čo vysvetľuje prítomnosť "z" v skratke "viz" - "pozri". Na tomto slove si môžeme vylámať jazyk, a nie div - veď je to starogrécke slovo. Doslovne znamená ruky preč od zbraní, to znamená, že počas trvania hier v Olympii ani štát a ani jednotlivec nesmeli porušiť mier, inak boli narušitelia prísne potrestaní. Žiaľ, túto mierovú myšlienku sa nepodarilo celkom obnoviť.

Čo znamená latinské slovo uschovávateľ

Slovo znamená „vzťahujúce sa k otcovi“. Zatiaľ čo výraz „materský“ je latinské slovo „ mater “, čo znamená„ matka “. Materský znamená„ vzťahujúci sa k matke “. európskej myšlienkovej tradície. Latinské slovo persona pôvodne znamena-lo masku, ktorú si herci nasadzovali na tvár pri predstaveniach v rímskom a gréckom divadle. Z tohto významu vznikli rôzne prenesené chápania slo-va persona: maska znamenala určitý výraz, charakteristické črty osoby, kto-rú mal herec predstavovať. Slovo amatér pochádza z latinského amatória, čo znamená, že milovník z sloveso amare znamená milovať nad talianskym amatórom.

Latinské slovo drak, tiež význam pre človeka, ktorý je charakteristický svojimi tvrdými a prísnymi zákonmi.

token snx
mua pro base
xrp trend teraz
ikona coco ico
austrálske spoločnosti uvedené na burze

Význam slova „uschovať“ v Slovníku slovenského jazyka. Význam a typické (čo ) skryť, ukryť, schovať: Žena ju [dýku] ľahko mohla uschovať vo svojom účese.

V nemčine, Takt znamená hudobný interval. Toto slovo prišlo do ruského jazyka od devätnásteho storočia a používa sa v niekoľkých významoch. Latinské slovo Omen znamená znamenie osudu. S tým sa spája presvedčenie, že všetko na svete je spolu poprepájané tak, aby sa dalo prechádzať z jednej udalosti na nejakú inú, ďalšiu. Pretože Omen často vzbudzoval obavy, má toto slovo dodnes osudný až pochmúrny charakter. Slovo „pokladňa“ pochádza zo starogréckeho slova kophinos, čo znamená „košík“. Latinské slovo pre košík, cophinus, prijali starí Francúzi, čo znamená rôzne druhy dutých nádob.

Sic je latinské slovo, ktoré znamená takto, tak alebo práve tak.Pri písaní sa dáva do zátvoriek a obyčajne sa píše kurzívou, čo znamená, že nesprávny alebo neobvyklý pravopis, fráza, interpunkcia alebo iný predchádzajúci jav je doslovná interpretácia citovaného originálu a nie je to chyba prepisu.

Môže to byť vrah, ktorého poveril niekto, kto likviduje nevhodnú osobu. Môže to byť právnik alebo finančník zapojený do procesu uzavretia spoločnosti. Môže to byť osoba, ktorá pracuje na odstránení následkov nehody alebo katastrofy. Viac v našom článku. Znamenia zverokruhu po latinsky. Znamenia zverokruhu. Tieto charakteristiky (a aj ich praktické využitie) sú pre jednotlivca dôležité vtedy, ak je v jeho horoskope nejako zvýraznené dané znamenie Zvěrokruh též zvířetník nebo zodiak (řecky ζῳδιακός, latinsky zodiacus), Současný astronomický zvěrokruh dělený podle doby, po kterou se Slunce zdržuje v moderních Dec 13, 2018 · Slovo „pokladňa“ pochádza zo starogréckeho slova kophinos, čo znamená „košík“.

17. jan 2017 o 9:47 Kristína Janščová Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť | Registrovať Základom je tu latinské slovo legere - čítať. Tvar legendum je v trpnom tvare a jeho množné číslo je legenda (v slovenčine je slovo legenda samozrejme jednotné číslo). Čiže v prípade máp a grafov legenda znamená, že rôzne značky treba čítať tak, ako sú tam vysvetlené. Aemulari je riadne existujúce latinské deponentné sloveso. Čo sa v ňom skrýva?